Noticias y Actualidad

Home Notícies CreuBlanca Dr. Rioja: “La teràpia focal per làser permet delimitar els marges exactes del tumor sense danyar altres àrees confrontants de la pròstata”

Dr. Rioja: “La teràpia focal per làser permet delimitar els marges exactes del tumor sense danyar altres àrees confrontants de la pròstata”

Dijous, 3 Desembre, 2020 Comentarios


  • La biòpsia prostàtica per fusió mitjançant el Robot Artemis permet detectar amb precisió el tumor per a extirpar posteriorment amb la tècnica del làser.

  • Els centres mèdics Cruz Blanca són pioners a Espanya en l'aplicació de la teràpia focal mitjançant ablació tèrmica amb làser, una tècnica mínimament invasiva sense efectes secundaris per a tractar el càncer de pròstata.

La taxa de supervivència de pacients amb càncer de pròstata ha millorat en les últimes dècades gràcies al diagnòstic precoç i, en particular, als avanços en els tractaments destinats a la seva curació.


A Espanya, el 85% de pacients amb càncer de pròstata sobreviuen més de 5 anys, una tendència que s'estima que continuï a l'alça (1).


La fusió de les imatges de la ressonància magnètica (RMN), de l'ecografia i la biòpsia per fusió mitjançant el Robot Artemis permeten la detecció de tumors prostàtics de manera molt precisa. Aquesta situació ha donat lloc a l'aparició de nous abordatges terapèutics per al càncer de pròstata, entre els quals destaca la teràpia focal.


'image'


A l'actualitat, existeixen quatre tipus de teràpies focals en funció de la font d'energia emprada per a extingir el tumor. En la crioterapia s'aplica fred, en la tècnica HIFU s'empren ultrasons d'alta freqüència, en la braquiterapia focal es recorre a la radioteràpia i en el làser fotodinàmic o Electroporació Irreversible (EI) s'aplica electricitat.


Cruz Blanca és el primer grup mèdic a aplicar la teràpia focal mitjançant ablació tèrmica amb làser. Es tracta d'un tractament mínimament invasiu que permet arribar a la zona específica de la lesió, delimitant amb exactitud els marges del tumor sense afectar altres àrees confrontants de la pròstata. A més, permet que el pacient quedi lliure dels efectes secundaris produïts per abordatges terapèutics convencionals com l'extirpació de la pròstata o Prostatectomia.


El Dr. Jorge Rioja explica en aquesta entrevista en què consisteix la **teràpia focal mitjançant ablació tèrmica amb láser **i quina avantatges presenta aquesta tècnica per al tractament del càncer de pròstata.


Quin procés dueu a terme des que un pacient arriba a la consulta fins a l'aplicació de la teràpia focal?


Existeixen dos tipus de situacions. D'una banda, pot donar-se el cas que el pacient acudeixi a la consulta per a realitzar-se una revisió urològica, la qual cosa ens permet obtenir un diagnòstic. D'altra banda, pot ocórrer que el pacient assisteixi a la consulta ja diagnosticat.


Per a conèixer l'estat de la pròstata, quins passos concrets seguiu?


En primer lloc, per a procedir al diagnòstic, realitzem al pacient una exploració i li sol•licitem que realitzi dues proves, en concret, una Prova de PSA (antigen prostàtic específic) i una ecografia. Si els resultats del PSA són sospitosos, sol•licitem al pacient que realitzi una ressonància magnètica (RM) i, a més, valorem la necessitat de dur a terme una biòpsia.


Quan és necessari biopsiar?


Realitzem la biòpsia prostàtica per fusió quan la ressonància magnètica (RM) és positiva, és a dir, quan ens indica que el PI-RADS o nivell de gravetat de la lesió és igual o superior a 3.


El PI-RADS, en català denominat Sistema d'Informació i Reporti de la Imatges de Pròstata, és el sistema que permet al metge veure quina probabilitat té una àrea sospitosa de ser cancerígena. El PI-RADS estableix de l'1 al 5 el nivell de gravetat de la lesió, que es classifica en:

  • PI-RADS 1: Molt baixa probabilitat de què es tracti d'un càncer.
  • PI-RADS 2: Baixa probabilitat.
  • PI-RADS 3: Probabilitat intermèdia (indefinit i confús).
  • PI-RADS 4: Alta probabilitat.
  • PI-RADS 5: Molt elevada probabilitat.

Quina tècnica empreu per a realitzar la biòpsia?


A Cruz Blanca, apliquem la biòpsia prostàtica robòtica per fusió mitjançant el Robot Artemis, el millor i únic equip del mercat que permet localitzar amb major precisió les lesions de la pròstata. Aquesta tècnica és mínimament invasiva i ens facilita una visió més exacta de l'estat d'aquest òrgan.


Podríem dir que la biòpsia mitjançant el Robot Artemis és essencial?


Sí, és imprescindible en qualsevol cas. Fins i tot quan el pacient acudeix a la consulta amb un diagnòstic previ també ha de sotmetre's a la biòpsia prostàtica per fusió amb l'equip Artemis, a part de revisar les proves descrites anteriorment.


'image'


Actualment, empreu l'ús de la robòtica sumat a l'ús de làser convertint-vos en pioners d'aquesta teràpia focal. Per què aquesta elecció?


La biòpsia robòtica ens permet localitzar amb molta precisió el tumor i, posteriorment, aplicar la teràpia focal corresponent. La tècnica del làser ens permet delimitar els marges exactes del tumor, danyant el menys possible altres àrees confrontants de la pròstata.


El Robot Artemis aconsegueix guiar a la fibra òptica mitjançant punció transperineal per a realitzar una teràpia el més focal possible i, d'aquesta manera, amb menors efectes secundaris.


'image'


En quins casos s'utilitza la vigilància activa en lloc de la teràpia focal per làser intersticial?


La vigilància activa és una alternativa per a pacients amb tumors de baix risc i lleu càrrega tumoral. La teràpia focal, per part seva, és un tractament amb intenció curativa per a aquest tipus pacients amb tumors lleus, no obstant això, també és un mètode indicat per a persones amb tumors més agressius i de major volum tumoral.


Quantes sessions són necessàries per a finalitzar la teràpia?


El tractament es realitza en una única sessió de 30 minuts, de manera ambulatòria, sense sondatges i amb molt poca convalescència, així com mínimes seqüeles.


Quins resultats heu obtingut fins al moment mitjançant aquesta tècnica?


Amb la teràpia focal, en qualsevol de les seves modalitats, hem aconseguit bons resultats.

Mitjançant la teràpia focal per làser o Electroporación Irreversible, en concret, hem tractat a més d'una vintena de pacients, dels quals només un d'ells ha hagut de ser rescatat cinc anys després amb un tractament quirúrgic, denominat Prostatectomia Radical. Això li va permetre seguir amb la seva vida plenament activa i sense seqüeles. Però, en general, tots els casos evolucionen de manera satisfactòria.


Trobem alguna millora en relació a la recuperació del pacient respecte a les teràpies convencionals?


Els pilars de la teràpia focal amb làser són precisament una mínima convalescència, uns mínims efectes secundaris i l'absència de sondatge. La intervenció es fa de manera ambulatòria, encara que sempre hem de respectar un temps prudencial per a una òptima recuperació.


A diferència dels tractaments de radioteràpia o quirúrgics, la teràpia focal redueix el risc de sofrir efectes secundaris, com ara incontinència urinària i impotència.


Creus que ha estat un gran pas per a la ciència?


Més que un gran pas per a la ciència, és un passet molt petit en el tractament dels pacients amb càncer de pròstata, però no per això menys important.


Moltes gràcies Dr. Jorge Rioja!


Referències


(1) Associació Espanyola Contra el Càncer https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-prostata/pronosticoComenta esta noticia